Vještine za 21. stoljeće

Potreba za poboljšanjem kvalitete vještina i kompetencija s kojima mladi ljudi ulaze na tržište rada i općenito u život je prepoznata od strane COR-a kao jedno od temeljnih zadaća na putu ka održivom razvoju Bosne i Hercegovine. U ovom segmentu fokusiramo se na sljedeće ključne kompetencije: digitalna kompetencija; tehnološke kompetencije; STEM edukacija; smisao za inicijativu i preduzetništvo; sposobnost učenja („naučiti učiti“).

Osnovali smo i STEM Klub BiH koji, uz pojedinačne projekte koje u ovoj oblasti provodimo, treba da doprinese potpunoj afirmaciji novog pristupa učenju kod djece i omladine.


Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana