RENEXPO® BiH

sepi

RENEXPO® BiH, Sarajevo 2015, drugi po redu sajam obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti će se održati 4. i 5.11. 2015, u hotelu Hollywood. U okviru RENEXPO®BiH održat će se niz stručnih predavanja, B2B sastanaka, konferencije na temu hidroenergetike i energetske efikasnosti (u saradnji sa GIZom), bio mase, potencijala energije vetra i geotermalne energije.

Ovaj događaj je regionalnog tipa (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska, Albanija), sa učešćem inostranih partnera i izlagača iz zemalja Evropske Unije. Centar za održivi razvoj je jedan od partnera kompanije Reeco SRB, koja je organizator sajma, te pozivamo sve zainteresirane da posjete stranicu www.renexpo-bih.com za vise informacija i registraciju učešća.


Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana