Naši projekti

STEM KLUB BIH

sepi

Centar za održivi razvoj je osnovao STEM Klub BiH koji za cilj ima unapredjenje znanja mladih ljudi u STEM (Science; Technology; Engineering; Mathematics) oblastima u BiH. Na jedan potpuno novi način djeca i mladi ljudi će imati priliku razvijati svoja znanja i vještine, u skladu sa najboljim svjetskim praksama, metodama i standardima.

 


Portal MOJAOKOLINA.BA

sepi

MOJAOKOLINA.BA je portal za objavljivanje i razmjenu informacija na temu zaštite životne sredine u širem smislu.

 

Pročitajte ostatak


„SCRATCH programiranje“

sepi

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ organizira programerske radionice za djecu u alatu SCRATCH, najpoznatijem svjetskom alatu za programiranje za djecu.

Pročitajte ostatak


„Pregled stavova političkih stranaka o zaštiti okoliša – Izbori 2014“

sepi

Imajući u vidu značaj i ulogu političkih stranaka u oblasti zaštite životne sredine, Centar za održivi razvoj je pokrenuo projekat “Okolišna agenda 2015-2018” koji za cilj ima doprinos stavljanju okolišnih pitanja visoko na političku agendu svih nivoa vlasti u BiH u periodu 2015-2018. U tom cilju izrađen je i ovaj „Pregled stavova političkih stranaka o zaštiti okoliša – Izbori 2014“ kojim želimo upoznati javnost u BiH o predizbornim stavovima o zaštiti okoliša političkih stranaka i koalicija koje se natječu za Parlament BiH i entitetske parlamente.

 

Pročitajte ostatak


Projekat Građani za Distrikt

sepi

Projekat Građani za Distrikt Vam nudi izvor objektivnog informisanja o pripremi budžeta Brčko distrikta BIH i ostvarivanju osnovnih građanskih prava u formiranju istog. Cilj projekta Građani za Distrikt je aktivno učešće građana u procesu pripreme budžeta Brčko distrikta za 2015. godinu kao i monitoring efikasnog korištenja javnih sredstava.

 

Pročitajte ostatak


OKOLIŠNA AGENDA 2015-2018

sepi

U cilju stavljanja okolišnih pitanja na listu prioriteta političkih stranaka u BiH, a time i budućih vlasti na svim razinama BiH, Centar za održivi razvoj je započeo sa implementiranjem projekta “Okolišna Agenda 2015-2018”.

 

Pročitajte ostatak


,,Analiza ekonomske i razvojne prednosti provođenja programa energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama BiH“

sepi

U okviru istraživanja, koje je na stručan, temeljit i objektivan način uradila dr. Amra Nuhanović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zajedno sa Centrom za održivi razvoj, obrađen je niz faktora koji danas utječu na provođenje sistema energetske efikasnosti, konkretno u Distriktu Brčko.

 

Pročitajte ostatak


„Do, re, mi za prirodu“

sepi

Centar za održivi razvoj je zajedno sa saradnicima pripremio edukativnu brošuru za najmlađe koja će ih usmjeriti da odrastu u ekološki svjesne i savjesne ljude koji brinu o svojoj životnoj sredini i daju primjer drugima da učine to isto.

 

Pročitajte ostatak


Obilježavanje Svjetskog Dana Voda

sepi

Svjetski dan voda, 22.03.2013. godine, Centar za održivi razvoj je obilježio u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčko Distrikta.

 

Pročitajte ostatak


Edukacija učenika građevinske struke u Brčkom

sepi

U okviru aktivnosti VIRIDIS savjetovališta, Centar za održivi razvoj je održao prezentaciju u trajanju od dva školska časa za učenike trećeg i četvrtog razreda građevinskog smjera Tehničke škole u Brčkom.

 

Pročitajte ostatak


„Savjetovalište VIRIDIS“

sepi

U prostorijama Centra za održivi razvoj nalazi se besplatno savjetovalište za sve građane Brčko Distrikta.

Pročitajte ostatak


Mladi grade budućnost i u ruralnim područjima

sepi

Projekat ,,Mladi grade budućnost u Brčko distriktu BiH“ , učesnicima pruža priliku da upoznaju nove ljude, poslodavce, steknu nove vještine, znanja, prijateljstva, te da zajedničkim radom daju svoj doprinos unaprjeđivanju zajednice.

 

Pročitajte ostatak


Mladi izgradili novo igralište za djecu u Brčko Distriktu

sepi

Usljed zadovoljavajućeg toka odvijanja projekta ,,Mladi grade budućnost u Brčko distriktu BiH” i uspješne implementacije predviđenih aktivnosti, došlo je do želje da se unaprijede radovi na terenu.

 

Pročitajte ostatak


„Mladi grade budućnost“

sepi

Ovaj projekat je baziran na razvoju mladih nezaposlenih ljudi između 16 i 28 godina i kombinira edukaciju, pripremu za posao, tehnički trening i poticanje liderskih osobina uz istovremen rad na unapređenju infrastrukture u lokalnoj zajednici.

 

Pročitajte ostatak


„Mladi Eko Lideri“

sepi

"Mladi Eko Lideri" je osamnaestomjesečni projekat (26.09.2011.-25.03.2013.) koji je imao za cilj mobilizaciju 720 mladih ljudi, uzrasta 16 do 30 godina iz sjeveroistočne BiH, koji će povesti inicijativu podizanja javne svijesti, politike(a) vladajućih struktura i privatnih investitora oko pitanja zaštite životne okoline i obnovljivih energija u regiji.

Pročitajte ostatak


Rezultati istraživanja pregleda okolinske situacije na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine


U okviru projekta „Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“, Centar za održivi razvoj je izvršio pregled okolinske situacije na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine koji predstavlja rezultate istraživanja provedenog na području tri ciljne općine: Bijeljine, Brčkog i Tuzle, sa ciljem uvida u bitne aspekte okolinske situacije, te ustanovljavanja stanja ključnih parametara funkcioniranja sistema okolinskog monitoringa na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

 

Pročitajte ostatak


„Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“

sepi

Projekat „Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“ je finansijski podržan od strane Balkan Trust for Democracy projekta German Marshall Fund of the United States. Implementiran je u periodu od februara do oktobra 2012. godine.

 

Pročitajte ostatak


„MES Forum“

sepi

Po završetku projekta „Mladi u eko sektoru“ (MES) , koji je Centar za održivi razvoj implementirao uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade, održan je forum u prostorijama Omladinskog centra u Brčkom.

 

Pročitajte ostatak


,,Pet koraka do sopstvenog eko biznisa u Brčko distriktu BiH“

sepi

Centar za održivi razvoj je uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade a u okviru projekta „Mladi u eko sektoru“ (MES), objavio brošuru ,,Pet koraka do sopstvenog ekobiznisa u Brčko Distriktu”.

 

Pročitajte ostatak


„Mladi u eko sektoru“

sepi

„Mladi u eko sektoru“ je još jedan od projekata Centra za održivi razvoj koji se uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade implementirao u Brčko Distriktu od septembra do decembra 2012. godine.

 

Pročitajte ostatak


Eko akcija pošumljavanja

sepi

Centar za održivi razvoj je organizovao zajedničku Eko akciju koja je okupila sve osnovne škole, učesnice projekta SEPI, učesnike USAID-ovog projekta „Mladi grade budućnost u Brčko Distriktu“ te lokalno Udruženje ,,Ficibajr“, u čišćenju i ozelenjavanju pješačke zone i igrališta „Ficibajr“.

 

Pročitajte ostatak


Nagrađeni eko projekti osnovnih škola u Brčkom

sepi

Projekat Pete osnovne škole u Brčko Distriktu, osvojio je prvo mjesto u takmičenju eko sekcija u okviru SEPI (School Eco Projects Initiative) projekta koji implementira Centar za održivi razvoj a financijski pomaže Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, te tako dobio potrebna sredstva i tehničku pomoć za realizacju.

 

Pročitajte ostatak


„SEPI“

sepi

Centar za održivi razvoj je u periodu on novembra 2010. godine do septembra 2011. godine implementirao projekat pod nazivom SEPI (School Eco Projects Initiative). Projekat je financijski pomognut od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

 

Pročitajte ostatak


Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana