,,Pet koraka do sopstvenog eko biznisa u Brčko distriktu BiH“

sepi

Centar za održivi razvoj je uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade a u okviru projekta „Mladi u eko sektoru“ (MES), objavio brošuru ,,Pet koraka do sopstvenog ekobiznisa u Brčko Distriktu”.

Brošura je nastala kao rezultat truda grupe autora da mladim ljudima u Brčko Distriktu približi pojam ekobiznisa i njegov značaj u vremenu koje predstoji.

Zelena ekonomija ja tržište koje napreduje, a u prilog tome govore i činjenice da je među potrošačima sve veća potražnja za EKO proizvodima, a sve veći ekološki disbalans zahtijeva razvoj ekološki podobnog biznisa koji bi vodio računa o svojim uticajima na okolinu. Takav način poslovanja predstavlja upravo ekobiznis,savremena kategorija poslovanja koja ima visoko razvijenu ekološku svijest i vodi brigu o zaštiti okoline. Njegove oblasti nisu dovoljno istražene i kao takav predstavlja priliku za kreativnost i širenje u budućnosti.

Nezaposlenost je jedan od najvećih problema našeg društva, a jedno od mogućih rješenja je samozapošljavanje pokretanjem sopstvenog biznisa. Ova brošura je tu da pomogne svima koji žele da preduzmu inicijativu i odluče se za taj korak.

Sadržaj je koncipiran tako da kroz pet tematskih poglavlja prati logičan slijed razvoja jednog biznis poduhvata i to od nastanka ideje preko izrade biznis plana pa sve do registracije i marketing aktivnosti.

Ovom brošurom želimo da pomognemo prvenstveno mladim ljudima koji imaju volju a nemaju nikakvo predznanje o preduzetništvu, kao i onima koji posjeduju određena znanja da na brži i lakši način dođu do informacija neophodnih za započinjanje sopstvenog biznisa u eko sektoru.

Svi zainteresovani ovaj dokument mogu pogledati i preuzeti na našoj stranici cor.ba u sekciji Publikacije.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana