O nama - Ko smo mi

Centar za održivi razvoj je profesionalna organizacija utemeljena na znanju, a fokusirana na održivi razvoj BiH. Promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju mladih ljudi sa naglaskom na vještine potrebne u 21. vijeku, te investiranje u oblasti zelene ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja održivog razvoja lokalnih zajednica.

Naša misija:
Uključivanje održivog razvoja u planove ekonomskog, društvenog i privatnog sektora širom BiH.

  • U fokusu našeg djelovanja su dvije oblasti: Zelena Agenda i Vještine za 21. vijek.
  • Centar za održivi razvoj je lider nevladinog sektora u promociji principa održivog razvoja. Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za transparentnost i odgovornost kako organa vlasti, tako i nevladinih organizacija.
  • Centar za održivi razvoj ima širok spektar tehničkih i organizacionih kapaciteta uključujući i sposobnost praćenja projekta od njegovog nastanka, pa do same implementacije.
  • Na projektima sarađujemo sa raznim domaćim i inostranim partnerima i donatorima kao npr. USAID-om, Evropskom komisijom, Svjetskom Bankom, Italijanskom Vladom, German Marshall Fund, Ambasada SAD u BiH, kao i sa mnogobrojnim privatnim kompanijama u BiH, te lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana