Obrazovanje u 21. vijeku sa fokusom na STEM oblasti

sepi

Centar za održivi razvoj organizovao je okrugli sto na temu „Obrazovanje u 21. vijeku sa fokusom na STEM oblasti”.

U STEM spadaju područja prirodnih i matematičkih nauka, tehnologije i inženjerstva. Prezentacije na temu „Otvoreno obrazovanje i digitalna revolucija”, te “Novi pristupi STEM obrazovanju u BiH”, održali su predavači iz Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica, te Centra za održivi razvoj.

“Ovu temu smo odabrali jer smatramo da je dugoročno gledano edukacija i obrazovanje u 21. vijeku, gdje se promjene tako brzo dešavaju, sigurno jedna od najvažnijih oblasti”, kazao je Edin Mujačić, direktor Centra za održivi razvoj.

Predavanje je namijenjeno svima koji su uključeni u ovaj proces, od nadležnih iz vladinih institucija do obrazovnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih i obrazovanja.

“I mnogo razvijenije zemlje imaju problem da njihovo obrazovanje usklade sa promjenama koje se dešavaju. Toliko brzo napreduje i tehnologija i dolazi do promjena u oblasti nauke i tržišta rada da je to jako teško prilagoditi. Naravno BiH je u još težoj poziciji zbog nedostataka sredstava, komplikovanog sistema. Ali sinergijom formalnog i neformalnog obrazovanja se može nešto uraditi kako bi unaprijedili taj sistem”, kazao je Mujačić.

Obrazovanje u 21. vijeku je drugačije od onog koje su starije generacije imale u svoje vrijeme. Promjene koje se dešavaju u tehničkom smislu zahtijevaju i adekvatno prilagođavanje, a do društva je koliko će biti spremno da tome odgovori.

Preuzeto sa BDC TV

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana