Ko smo mi

O nama

Centar za održivi razvoj je profesionalna organizacija utemeljena na znanju, a fokusirana na održivi razvoj BiH. Promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju mladih ljudi sa naglaskom na vještine potrebne u 21. vijeku, te investiranje u oblasti zelene ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja održivog razvoja lokalnih zajednica.

Naša misija: Uključivanje održivog razvoja u planove ekonomskog, društvenog i privatnog sektora širom BiH.

  • U fokusu našeg djelovanja su dvije oblasti: Zelena Agenda i Vještine za 21. vijek.
  • Centar za održivi razvoj je lider nevladinog sektora u promociji principa održivog razvoja. Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za transparentnost i odgovornost kako organa vlasti, tako i nevladinih organizacija.
  • Centar za održivi razvoj ima širok spektar tehničkih i organizacionih kapaciteta uključujući i sposobnost praćenja projekta od njegovog nastanka, pa do same implementacije.
  • Na projektima sarađujemo sa raznim domaćim i inostranim partnerima i donatorima kao npr. USAID-om, Evropskom komisijom, Svjetskom Bankom, Italijanskom Vladom, German Marshall Fund, Ambasada SAD u BiH, kao i sa mnogobrojnim privatnim kompanijama u BiH, te lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama.
 
 

NAŠI PARTNERI

 

USAID

 

Youth Build International

 GG logo horizontal

GlobalGiving

 

The Balcan Trust for Democracy

 

U.S. Embassy Sarajevo

Svjetska Banka

 

Fondacija Mozaik

 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Evropska Komisija

 

Lokalne zajednice u BiH

 

Udruga poslodavaca Brčko distrikta BiH

© 2018 COR. All Rights Reserved.