Zelena Agenda

Pored velikog broja projekata koje implementiramo sa medjunarodnim i lokalnim partnerima pokrenuli smo i program povezivanja tehnologije i okoliša.

Pročitajte više

Vještine za 21. stoljeće

Potreba za poboljšanjem kvalitete vještina i kompetencija s kojima mladi ljudi ulaze na tržište rada i općenito u život je prepoznata od strane COR-a kao jedno od temeljnih zadaća na putu ka održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

Pročitajte više

Održivi razvoj

Mi promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju i investiranje u oblasti ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja lokalnih zajednica.

Pročitajte više

Svjetski dan voda, 22.03.2013. godine, Centar za održivi razvoj je obilježio u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčko Distrikta.

Tom prilikom u Omladinskom centru je održana manifestacija pod nazivom „Voda, naše blago“ u kojoj je učestvovalo jedanaest osnovnih i sve četiri srednje škole u Brčkom. Prisustvovalo je oko 100 ljudi među kojima su bili učenici, nastavnici, direktori škola, predstavnici Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove , Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, te predstavnici medija (Hit, BD central, Federalna televizija , Radio Brčko).

 

Projekat „Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“ je finansijski podržan od strane Balkan Trust for Democracy projekta German Marshall Fund of the United States. Implementiran je u periodu od februara do decembra 2012. godine.

Opći cilj ovog projekta je jačanje provedbe demokratskih načela u povezivanju građana i vlasti prilikom donošenja odluka i rješavanja problema u sektoru zaštite okoliša u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, kroz podršku sudjelovanju i saradnji svih učesnika (vlasti,privredni sektor,nevladine organizacije i građani) na području tri administrativne jedinice(Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt) u aktivnostima za usklađivanje s europskim zakonima o zaštiti okoliša i sustava praćenja.

 

Po završetku projekta „Mladi u eko sektoru“ (MES) , koji je Centar za održivi razvoj implementirao uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade, održan je forum u prostorijama Omladinskog centra u Brčkom.

Na forumu su učestvovali predstavnici finansijskih institucija, predstavnici Vlade Brčko distrikta i samostalni preduzetnici kojima su učesnici projekta MES postavljali pitanja i diskutovali o svim obaveznim koracima i preprekama koje vrebaju one koji žele da započnu samostalan biznis. Na veliki broj pitanja o mogućem kreditiranju, odgovarali su predstavnici kreditnih organizacija.

 

Centar za održivi razvoj je uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade a u okviru projekta „Mladi u eko sektoru“ (MES), objavio brošuru ,,Pet koraka do sopstvenog ekobiznisa u Brčko Distriktu”.

Brošura je nastala kao rezultat truda grupe autora da mladim ljudima u Brčko Distriktu približi pojam ekobiznisa i njegov značaj u vremenu koje predstoji.

Zelena ekonomija ja tržište koje napreduje, a u prilog tome govore i činjenice da je među potrošačima sve veća potražnja za EKO proizvodima, a sve veći ekološki disbalans zahtijeva razvoj ekološki podobnog biznisa koji bi vodio računa o svojim uticajima na okolinu.

 

„Mladi u eko sektoru“ je još jedan od projekata Centra za održivi razvoj koji se uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade implementirao u Brčko Distriktu od septembra do decembra 2012. godine.

Cilj projekta je da doprinese jačanju omladinskog preduzetništva u zelenom sektoru. Projekat je okupio 30 mladih nezaposlenih ljudi sa područja Brčko Distrikta, starosti od 15 do 25 godina koji su tom prilikom pohađali trening iz pokretanja sopstvenog biznisa te tako stekli znanja da svoje ideje pretvore u preduzetničke inicijative.

 
 

NAŠI PARTNERI

 

USAID

 

Youth Build International

 GG logo horizontal

GlobalGiving

 

The Balcan Trust for Democracy

 

U.S. Embassy Sarajevo

Svjetska Banka

 

Fondacija Mozaik

 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Evropska Komisija

 

Lokalne zajednice u BiH

 

Udruga poslodavaca Brčko distrikta BiH

© 2018 COR. All Rights Reserved.