Zelena Agenda

Pored velikog broja projekata koje implementiramo sa medjunarodnim i lokalnim partnerima pokrenuli smo i program povezivanja tehnologije i okoliša.

Pročitajte više

Vještine za 21. stoljeće

Potreba za poboljšanjem kvalitete vještina i kompetencija s kojima mladi ljudi ulaze na tržište rada i općenito u život je prepoznata od strane COR-a kao jedno od temeljnih zadaća na putu ka održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

Pročitajte više

Održivi razvoj

Mi promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju i investiranje u oblasti ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja lokalnih zajednica.

Pročitajte više

NAJAVA NOVIH AKTIVNOSTI

Ljetnje dane koristimo intenzivno za rad od kuće i pripremu novih projekata. Centar za održivi razvoj sa velikim zadovoljstvom najavljuje nove aktivnosti sa početkom nove školske godine:

  • Projekat MISLI KAO NAUČNIK – Moderno digitalno doba sa nezaustavljivim širenjem informacija iz svakojakih izvora je donijelo sa sobom, pored mnogih veoma korisnih i pozitivnih stvari, i poplavu pseudoznanstvenih tvrdnji i dezinfomacija, tzv. „Fake News“. Aktuelna pandemija je zorno pokazala važnost rada na promociji naučnih tvrdnji i dokaza. COR će, na primjerima iz raznih oblasti nauke, kao i stvarnog života, raditi sa mladima iz različitih zajednica na unapredjenju njihove sposobnosti kritičkog mišljenja, te jačanju sposobnosti mladih ljudi da prepoznaju pseudoznanstvene tvrdnje i tzv. „Fake News“.   Kao i svi drugi naši projekti i ovaj će biti baziran na aktivnom učešću mladih ljudi, te korištenju modernih tehnologija, pa će jedan od rezultata aktivnosti biti i serija videa koji će mladi ljudi kreirati na temu znanost vs. pseudoznanost i to na konkretnim primjerima.
  • Projekat UČENJE KAKVO ŽELIMO – Ovaj projekat je struktuirani nastavak izrazito uspješne inicijative nastale na početku epidemije u BiH, te odvijanja online nastave. Javni poziv nastavnicima, učenicima i firmama u BiH da izradom i dijeljenjem sopstvenih digitalnih materijala za učenje pomognu učenicima i nastavnicima da što bolje i lakše implementiraju online nastavu je prevazišao sva očekivanja i rezultirao sa preko 200 novih digitalnih sadržaja objavljenih na najvećoj obrazovnoj platformi u BiH – STEM.BA. COR je, u partnerstvu sa firmama sponzorima, dodijelio i nagrade za 15 najboljih autora. Sama STEM.BA platforma je bilježila u prosjeku više od 1000 korisnika svaki dan. Imajući u vidu uspješnost ove ad-hoc inicijative COR je odlučio da i naredne školske godine organizira takmičenje pod istima nazivom „Učenje kakvo želimo“, te unapredjenje sadržaja na edukativnoj platformi STEM.BA
  • Projekat TRANZICIJA OD ŠKOLE DO POSLA – Već duže vrijeme smo svjesni odredjenog debalansa izmedju onoga što poslodavci traže i nude i onoga što tek završeni učenici srednjih tehničkih škola traže i nude na tržištu rada. Zbog toga smo odlučili pokrenuti pilot projekat pomoći mladim ljudima, učenicima završnih godina tehničke srednje škole, da uspješno i što je brže moguće obave tranziciju iz škole do radnog mjesta. Tokom cijele školske godine učenicima završnih razreda srednje tehničke škole u Brčkom pružačemo podršku putem jačanja njihovih vještina, direktnim povezivanjem sa poslodavcima, te direktnom mentorskom i tehničkom podrškom onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Nadamo se da ćemo uspjti i praktično dokazati da je, uz adekvatnu podršku, moguće unaprijediti zaposlenost (i samozapošljavanje) kod tek svršenih učenika.
  • Projekat ONLINE ŠKOLA MATEMATIKE – Prvi u BiH, a u saradnji sa našim saradnicima, članovima i partnerima, omogućićemo online školu matematike koja će obuhvatati sve najbolje svjetske prakse. Omogućićemo učenicima od 6. do 9. razreda osnovnih škola učenje na njima najprihvatljiviji način, a koji će im obezbijediti najbolji uspjeh uz najmanje poteškoća, a roditelje ćemo osloboditi briga oko znanja i ocjena njihove djece iz oblasti matematike. Više o ovome velikom projektu u narednim sedmicama kada će COR pokrenuti info kampanju.
 
 

NAŠI PARTNERI

 

USAID

 

Youth Build International

 

 

 

GG logo horizontal

GlobalGiving

 

The Balkan Trust for Democracy

 

U.S. Embassy Sarajevo

 

Svjetska Banka

 

logo stem1

STEM.BA 

 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

 

Evropska Komisija

 

Lokalne zajednice u BiH

 

Udruga poslodavaca Brčko distrikta BiH

 df tk

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu

© 2018 COR. All Rights Reserved.