Zelena Agenda

Pored velikog broja projekata koje implementiramo sa medjunarodnim i lokalnim partnerima pokrenuli smo i program povezivanja tehnologije i okoliša.

Pročitajte više

 

 

Vještine za 21. stoljeće

Potreba za poboljšanjem kvalitete vještina i kompetencija s kojima mladi ljudi ulaze na tržište rada i općenito u život je prepoznata od strane COR-a kao jedno od temeljnih zadaća na putu ka održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

Pročitajte više

 

Održivi razvoj

Mi promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju i investiranje u oblasti ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja lokalnih zajednica.

Pročitajte više

Inicijativa za usvajanje Strategije u oblasti zaštite okoliša

 

Centar za održivi razvoj iz Brčkog, kao partner Aarhus centra iz Sarajeva, zajedno sa organizacijama iz Banja Luke, Bugojna, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle pokrenuo je inicijativu za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine i Akcionih planova za provođenje strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH.

Iz tog razloga je Centar za održivi razvoj na Trgu mladih u Brčkom organizovao uličnu kampanju kojom se tražila podrška građana za usvajanje navedenih dokumenata, koji već drugu godinu stoje u ladicama donosioca odluka. Pripremljena su 53 dokumenta ali se stalo na tome, te organizacije traže da se ovaj proces ubrza iz najmanje tri razloga.

“Prvi i osnovni razlog je činjenica da je zaštita okoliša jako bitan segment i za privredu i za stanovništvo. Drugi razlog je da se ubrza proces pristupanja EU jer ovi dokumenti usklađuju naše sa zakonodavstvom EU. Treći razlog je što je Evropska komisija blokirala sva sredstva za pomoć BiH iz oblasti zaštite okoliša dok se ne usvoje ovi dokumenti”, kazao je Edin Mujačić, direktor Centra za održivi razvoj Brčko.

Prema procjenama u pitanju je oko 50 miliona eura na godišnjem nivou koje bi BiH mogla koristiti da ima usvojene potrebne dokumente. Njihovom implementacijom naša zemlja bi se pomakla sa začelja, gdje se trenutno nalazi u odnosu na ostatak Evrope.

“Nas čeka tzv. poglavlje 27 koje je usmjereno na zaštitu okoliša i koje je jedno od najobimnijih i finansijski najzahtjevnijih kada se radi o procesu pristupanja EU. Mi nismo usvojili ni početni dokument, strategije i akcione planove”, kazao je Mujačić.

Umjesto da idu na razmatranja i usvajanja ovi dokumenti stoje u ladicama. Čovjek se zapita šta je sa nekim drugim stvarima kada po pitanju ekologije i zaštite okoliša ne možemo da nađemo zajedničku riječ.

Ulične kampanje su organizirane u okviru projekta „Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH“, kojeg finansira Evropska unija.

NAŠI PARTNERI

 

USAID

 

Youth Build International

 

 

 

GG logo horizontal

GlobalGiving

 

The Balkan Trust for Democracy

 

U.S. Embassy Sarajevo

 

Svjetska Banka

 

logo stem1

STEM.BA 

 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

 

Evropska Komisija

 

Lokalne zajednice u BiH

 

Udruga poslodavaca Brčko distrikta BiH

 df tk

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu