Eko akcija pošumljavanja

Centar za održivi razvoj je organizovao zajedničku Eko akciju koja je okupila sve osnovne škole, učesnice projekta SEPI, učesnike USAID-ovog projekta „Mladi grade budućnost u Brčko Distriktu“ te lokalno Udruženje ,,Ficibajr“, u čišćenju i ozelenjavanju pješačke zone i igrališta „Ficibajr“.

Učesnici SEPI projekta su stekli znanja i vještine koje su njihove ideje pretvorili u akcije sa realnim i vidljivim rezultatima. Inspirisani na taj način, djeca su zajedno sa svojim nastavnicima postali više pro-aktivni na polju zaštite životne sredine, pa su se sa zadovoljstvom priključili Eko akciji na Ficibajru.

Akcija je u svim lokalnim medijima propraćena i ocijenjena kao veoma uspješna i posjećena.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana