Edukacija učenika građevinske struke u Brčkom

sepi

U okviru aktivnosti VIRIDIS savjetovališta, Centar za održivi razvoj je održao prezentaciju u trajanju od dva školska časa za učenike trećeg i četvrtog razreda građevinskog smjera Tehničke škole u Brčkom.

Tom prilikom stručno osoblje Centra za održivi razvoj kao društveno odgovorne i ekološki osviještene organizacije je predstavilo i demonstriralo rad na najmodernijoj opremi sa kojom se učenici nisu susreli do tada, a koja se koristi prilikom energetske procjene objekata.

Prezentaciju je činio razgovor i teoretsko predavanje vezano za klimatske promjene, energetsku efikasnost kod objekata i energetsku procjenu objekata:

 • Svrha i cilj energetske procjene objekta
 • Klimatske promjene
 • Energetska efikasnost kao rješenje
 • Elementi energetske procjene objekta
 • Mjere i oprema za sprovođenje energetske procjene objekta

Demonstracija opreme za energetsku procjenu objekata je obuhvatila demonstraciju načina praktične upotrebe svakog dijela opreme :

 • Blowedoor test
 • Termalna kamera
 • Detektor štetnih gasova
 • Mjerač vlage
 • Boroskop
 • Anemometar

Na ovaj način, vidno zainteresovanim, mladim ljudima je pružena prilika da budu u korak sa vremenom i razvojem tehnologije u svojoj struci.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana