Areas of activities

Green Agenda

21.st Century SkillsContact info


Address:

Bosne Srebrene 16
76100 Brčko distrikt BiH

Phone: +387 63 150 306

e-mail: info@cor.ba


Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana