,,Analiza ekonomske i razvojne prednosti provođenja programa energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama bih“

sepi

Primjer Distrikta Brčko

U okviru istraživanja, koje je na stručan, temeljit i objektivan način uradila dr. Amra Nuhanović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zajedno sa Centrom za održivi razvoj, obrađen je niz faktora koji danas utječu na provođenje sistema energetske efikasnosti, konkretno u Distriktu Brčko.

Analiza zahvata teorijske naznake pojmovnog određenja energetske efikasnosti, zatim trendove i tehnike ulaganja u energetsku efikasnost kako u svijetu, tako i na području BiH. Zakonska regulativa i EU direktive u području energetske efikasnosti su takođe, našle posebno mjesto u ovom istraživanju. Empirijska domena istraživanja bazirana je na ekonomskoj i razvojnoj analizi ulaganja u energetsku efikasnost Distrikta Brčko, pri čemu je fokus bio usmjeren ka ispitivanju stavova Vlade Distrikta, lokalne zajednice i civilnog društva prema energetskoj efikasnosti na području Distrikta Brčko. Sve to je u potpunosti pomoglo u formulisanju i identificiranju neophodnih koraka za uvođenje sistema energetske efikasnosti u lokalnoj zajednici Distrikta, ali i identificiranju ekonomskih ograničenja, te pravnih i institucionalnih prepreka u provođenju istog.

Centar za održivi razvoj će svakako, u bliskoj budućnosti nastojati da zaključci i preporuke (koje su predstavljene u ovom Izvještaju) zažive i nađu svoju implementaciju i/ili realizaciju u mnoštvu projektnih zadataka (koji tretiraju istraženu problematiku), a sve u cilju rješavanja barijera u sprovođenju sistema energetske efikasnosti u Distriktu Brčko. Uz to, ostaje za nadati se, da će informacije i rezultate sprovedenog istraživanja (a iznesene u ovom Izvještaju) blagovremeno prepoznati i institucije kompetentne za dugoročno rješavanje problema energetske (ne)efikasnosti na području Distrikta Brčko kao veoma bitne, korisne i motivirajuće.

Svi zainteresovani mogu pogledati i preuzeti ovaj dokument na našoj stranici cor.ba u sekciji Publikacije.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana